castellà / anglès

Fa unes dècades M. Nisbert va descriure que la característica fonamental de la cooperació cultural està fonamentada tant en l'acord sobre normes organitzatives com sobre objectius. És ben cert que també es parla de cooperació espontània, tradicional i automàtica en multitud de fets culturals, però els trets de la cooperació objecte de disseny, gestió i articulació des fonaments públics o privats es fonamenten en la coordinació d'accions entre institucions, empreses o governs que desenvolupen plans de màrqueting conjunt.

Cada vegada més els temes de cooperació són d'ús comú i tenen més difusió en els mitjans de comunicació i en la societat en general.

El treball cooperatiu entre les biblioteques, les administracions, institucions, etc. desemboca en una comunicació millor i més efectiva, treball en equip, reducció de despeses i, en definitiva, l'optimització de recursos, així com la unió dels esforços per a aconseguir una finalitat comuna.

Els professionals que treballem en l'àmbit cultural (animadors i gestors culturals, bibliotecaris, etc.) treballem moltes vegades conjuntament amb altres companys que geogràficament no són prop i que realitzen les mateixes faenes.

El projecte que presentem és un projecte de cooperació i col·laboració entre diverses administracions locals, institucions, organitzacions i, sobretot, entre diferents biblioteques. Hem volgut posar en marxa un projecte que crea sinergia entre tots els col·lectius que formen part d'aquest projecte: organitzadors, patrocinadors, els que conten i els que escolten.

Aquests dos últims col·lectius són el centre neuràlgic d'aquest projecte, per això el nom que té el projecte: CONTesCOLTES.

La Mostra Professional de Contacontes Contescoltes és un aparador on tots donen i reben.

La majoria de les biblioteques estan situades en poblacions amb menys de 5.000 habitants. Això suposa que, en la majoria de casos, el professional a càrrec de la biblioteca, que sol ser també el tècnic cultural, treballa en la seua administració local tot sol.

Però som un col·lectiu que compartim els recursos i que aprofitem qualsevol ocasió (curs o reunió) per a comentar aspectes relacionats amb el nostre treball, i així millorar o innovar en els nostres centres, adaptant aquelles activitats o aspectes que a altres professionals els ha funcionat en les seues biblioteques.

Així, partint d'aquesta idea, pensem a organitzar una mostra de contacontes, adreçada a tots els professionals que tenen alguna vinculació amb el món del foment lector i l'animació a la lectura, i que siga un referent tant per a aquest col·lectiu com per als professionals de la narració.

La Mostra Professional de Contacontes Contescoltes va dirigida, principalment, a dos grans grups de professionals:

Els que conten podran disposar d'un espai on mostrar el seu treball, un treball relacionat sempre amb l'animació lectora.

Els que escolten: bibliotecaris, animadors socioculturals, gestors culturals, docents i tots aquells mediadors que tinguen vinculació professional amb el món de la literatura, l'animació lectora i el foment de la lectura.

Tant un col·lectiu com l'altre no són un grup tancat, sinó que es produeix una retroalimentació, un intercanvi d'idees i d'experiències, que ens ajuda a oferir als usuaris un servei més afí al que ens demanen i de més qualitat.

Tots ens beneficiem mútuament de la Mostra.

Els objectius marcats per a aquest projecte són els següents:

  • Mostrar el treball dels professionals que treballen en el foment de la lectura.
  • Informar d’aquest treball i mostrar-lo als animadors o gestors culturals i bibliotecaris, i altres mediadors que tinguen vinculació professional amb el món de l'animació lectora. 
  • Ensenyar als futurs professionals quins són els millors narradors i les últimes tendències en contacontes.
  • Donar suport al treball que realitzen aquests futurs professionals i fer-los partícips de la Mostra perquè hi puguen participar no només com a espectadors sinó com a narradors.
  • Fomentar la cooperació i la comunicació.
  • Optimitzar recursos.
  • Fomentar una trobada professional on la cooperació i l'intercanvi d' experiències porten a un millor servei per als usuaris.

Aquest any, el 25 d'octubre de 2013 es realitzarà la VI edició. Aquest projecte, sense deixar de banda l'objectiu pel qual va ser creat, ha anat canviant al llarg de cadascuna de les edicions. Tots els que fan possible aquesta Mostra (contacontes, bibliotecaris, gestors culturals, estudiants d'aquestes àrees, patrocinadors i l'organització) han influït en aquests canvis i han estat partícips del seu creixement i de la maduració d'aquest projecte, que avui és de tots ells i per a tots ells.

Més informació