anglèscastellà / basc

RECOMANACIONS PER AL BON DESENVOLUPAMENT D'UNA SESSIÓ DE CONTES

Preàmbul
El present document pretén donar unes recomanacions perquè els narradors i narradores puguen desenvolupar satisfactòriament el seu treball atenent als factors externs que envolten l'acte d'explicar.
Es tracta d'assenyalar les condicions ideals, òptimes per a realitzar sessions de narració oral en espais tancats o a l'aire lliure, cercant ambients propicis per a la paraula.
Aquest document està inspirat en el Manifest: condicions aconsellables per a contar contes.

DECÀLEG. CONDICIONS DE CONTE


ESPAI

1 Els contes contats precisen espais arreplegats i tranquils. 
El desenvolupament d'una sessió de contes ha de dur-se a terme en una sala dedicada exclusivament a aquesta activitat. D'aquesta manera s'eviten sorolls i altres molèsties que puguen dispersar l'atenció dels oïdors. 
És important que la temperatura de la sala siga agradable, ni massa baixa ni massa elevada, de manera que tant el públic com el narrador puguen sentir-se còmodes.
Resulta vital per al bon funcionament d'un espectacle de narració evitar situar-ho en un lloc de pas (vestíbuls, avantsales, passadissos, zones comunes, etc.) perque les contínues interrupcions i els possibles sorolls impediran crear un bon ambient d'escolta.
Seria convenient disposar de l'espai en el qual es va a desembolicar la sessió amb temps suficient per a poder realitzar els preparatius pertinents (muntatge, disposició dels oïdors i del narrador...).


2 La persona que narra ha d'estar situada en un lloc òptim, és a dir, allí on puga veure al públic i, al mateix temps, ser vista per tots els assistents. S'ha d'evitar que darrere del narrador hi haja algun element que puga pertorbar la sessió (una porta, una finestra...). A voltes és convenient contar des d'una petita tarima.


3 La sala on es duga a terme la sessió ha de tindre una bona acústica perquè la persona que narra no haja de forçar la veu. Els espais amb reverberació no són indicats per a aquest tipus d'activitat, ja que els sorolls s'amplifiquen a l'excés impedint als oïdors sentir amb nitidesa.
Hem de cuidar el silenci i aconseguir un ambient tranquil que afavorisca l'escolta.
És preferible evitar contar en llocs molt amplis que no tinguen un bon equip de so.
En el cas de equip de so,  seria imprescindible disposar d'un tècnic responsable del seu funcionament.


4 Siga el que siga l'espai on es conte ha d'haver-hi sempre un responsable de sala (una bibliotecària, un mestre, un tècnic...) encarregat d'afrontar i resoldre possibles dificultats abans, durant i en finalitzar la sessió de contes.
Aquesta persona s'ocuparà d'explicar als espectadors les normes precises per a un correcte desenvolupament de l'activitat i, sempre que es considere adequat, se li confiarà la presentació de l'artista.


PÚBLIC

5 És necessari especificar para quines edats està dirigida una sessió de contes. Aquesta informació ha de ser comunicada amb suficient antelació al narrador o narradora i haurà d'aparèixer en la publicitat que es faça de la sessió.
La quantitat d'espectadors mai haurà de sobrepassar el nombre de seients que dispose el local. Aquests han de ser còmodes i adequats per al tipus de públic al que va dirigida la funció.
Es convidarà al públic al fet que gaudisca plenament de la sessió de contes apagant els seus telèfons mòbils.


TEMPS

6 S'ha de respectar l'hora d'inici programada, tant per part del responsable de sala com per part del narrador i del públic.
L'hora d'inici de l'espectacle així com la seua durada haurà d'adequar-s a les característiques del públic al que va dirigit.


PROFESSIONAL DE LA NARRACIÓ

7 És convenient tenir en compte l'opinió del professional que va a narrar a l'hora de decidir aspectes fonamentals de la sessió: nombre d'assistents, edats indicades, lloc ideal, necessitats específiques, horaris, etc.


8 L'artista ha d'estar informat prèviament de totes les qüestions rellevants per al bon funcionament de l'espectacle: persona de contacte, hora de trobada, característiques de l'espai, públic, personal tècnic...
Així mateix serà convenient que la persona que narra puga disposar d'un lloc per a preparar-se abans de l'inici de la sessió i per a deixar les seues coses mentre explica.


9 Per a realitzar qualsevol tipus d'enregistrament (vídeo o àudio) cal consultar-ho abans amb el narrador i, si aquest accedira, acordar en quin moment es pot gravar i durant quant temps.

 

PUBLICITAT

10 La publicitat prèvia a l'esdeveniment ha de fer-se amb antelació suficient perquè arribe al major nombre de persones interessades.
Aquesta publicitat ha de contenir informació rellevant com: tipus d'espectacle, nom del narrador o narradora, lloc i hora, públic al que va dirigit, preu de les entrades, on es pot trobar més informació, etc


Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar